El dret a una alimentació saludable

Hola !!
Som Eugènia , Sònia i Natàlia i us presentem el nostre joc dedicat al dret a una alimentació saludable mitjançant una piràmide d'aliments on volem treballar els bons hàbits i una dieta sana i equilibrada.

viernes, 2 de diciembre de 2011El dret a una alimentació saludableNOM ACTIVITAT : El dret dels infants a una alimentació saludable


EDAT: 6 anys
N º PARTICIPANTS: 20 o els que hi hagi a la classe

OBJECTIUS:
Conèixer els diferents aliments
Diferènciar els aliments saludables dels insaludables
Aconseguir una alimentació adequada
Relacionar els aliments en el lloc adient
Adquirir hàbits saludables
CAPACITATS:
Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de
curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i
culturals.
Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la
resolució pacífica de conflictes.
Metodologia
Introducció d’hàbits saludables utilitzant  bits i reconèixer diferents aliments a partir de dibuixos .


Desenvolupament:El que volem aconseguir es introduir “ el dret a una alimentació saludable...”Primer que tot farem 6 grups de 3 participants repartint gomets de 3 colors (roig,verd i blau) posarem els gomets a sobre de la taula i els nens agafaran un color i desprès els agruparem per colors, un cop formats els grups elegiran un representant, que serà el que posarà les fitxes depenent de la resposta que elabora el grup.
El joc consistirà,en posar-se d’acord tots els membres dels grups de les parts en que està dividida la piràmide, de quins aliments van a cada grup i, quan ja ho tinguin clar,  agafaran 2-3 aliments de cada grup d’aliments en que està dividida  la piràmide,dins de la caixa que està a sobre de la taula del tutor , i amb una enganxina posaran els aliments allí on tinguin que anar depenent del grup al que pertanyen.
Recursos: Una piràmide feta de cartolina , diferents aliments retallats i plastificats.

Temps:
25 minuts
Espai
Espai: l’aula


OBSERVACIÓ
I
AVALUACIÓ
Conceptes
SI
NO
Ha assolit el concepte d’hàbits saludables


Ha reconegut els diferents aliments.


Ha respectat el torn dels seus companys


Ha adquirit l’objectiu del jocAtenció a la diversitat i sense variants. Aquesta dinàmica es pot fer per ella mateixa amb els nens discapacitats si la discapacitat es estàtica mourem la piràmide dels aliments a la seva alçada.

ANNEX


El dret a una alimentació saludable

 Piràmide dels aliments


Annex:  Fitxa descriptiva i de construcció del material o joc.

a)      Característiques: Material, seguretat.

Hem utilitzat material fungible com: cartolines aironfix  colors de ceres paper d-4 I plàstic per a plastificar I goma autoadhesiva.
Els dibuixos dels diferents aliments tenen una mida prou gran per a no tenir cap problema per empassar-se’l. No és tòxic i es pot aprofitar per a fer altres activitats com ara : diferenciar colors formes …

b)     Tipus de joc  En funció de l’edat

Aquest joc  va adreçat a infants de 6 anys que està dins de l’etapa preoperatòria (2 – 7 anys ) adquireix el llenguatge oral pot pensar l’efecte de les seves possibles
accions sense necessitat d’actuar-les; i pot establir distància de situacions o problemes
immediats, passant-los a altres moments. L’Infant desenvolupa la seva capacitat simbòlica  per evocar situacions o objectes absents es manifesta per mitjà de la imitació diferida, de la imatge mental, del joc simbòlic, del dibuix i, finalment, es consolida el llenguatge oral.
Aquest joc desenvolupa les capacitats cognitives dels infants ,així  podrem  anar introduint els drets que tenen contemplats als articles:
-          Article 24, dret a la salut i als serveis sanitaris
Article 27, determina el dret de l’Infant a tenir un nivell de vida adequat per desenvolupar-se físicament, mental, espiritual,moral i social.


            c) Explicació de les passes realitzades per a construir el material de joc. Afegiu dibuixos per a il·lustrar-ho.

Primer que tot ens vam llegir la convenció sobre els drets dels infants de 1989, on varem trobar els articles 24 i 27 on ens parla dels drets que volem treballar per mig de la nostra piràmide alimentària.
Desprès vam buscar diferents dibuixos d’aliments en blanc i negre que nosaltres mateixes hem pintat amb colors de cera, hem retallat i posteriorment plastificat.
També vam buscar una piràmide senzilla per als nens, la qual vam dibuixar en cartolina tallar i plastificar. Vam unir les parts de la piràmide amb cuquets de diferents colors i fàcils de manipular.
El blutack l’hem elegit perquè es fàcil de manipular , no taca i ens serveix per adherir les figures al lloc que volem i si ens equivoquem podem rectificar sense fer malbé el material.
Hem decorat una caixa reciclada i l’hem fet amb colors vistosos per guardar els dibuixos.